2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn

Xem tất cả
Bảng thành tích

1 ĐẶNG THỊ TÚ UYÊN
ĐẶNG THỊ TÚ UYÊN
Lv4. Hoàn thành 933 xp
2 NGÔ KIM THUẬN
NGÔ KIM THUẬN
Lv2. Học viên 162 xp
3 TÔ THỊ CHI MAI
TÔ THỊ CHI MAI
Lv2. Học viên 158 xp
4 THÁI KIẾT MINH
THÁI KIẾT MINH
Lv1. Chào mừng 95 xp
5 LƯƠNG LỆ LINH
LƯƠNG LỆ LINH
Lv1. Chào mừng 86 xp