2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Thứ hạng

NGÔ KIM THUẬN

Lv2. Học viên
Thứ hạng

LƯƠNG LỆ LINH

Lv1. Chào mừng
Thứ hạng

ĐOÀN THỊ KIM NGÂN

Lv1. Chào mừng
1 NGÔ KIM THUẬN
Lv2. Học viên
162 XP 4 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 LƯƠNG LỆ LINH
Lv1. Chào mừng
86 XP 8 Huy hiệu 0 Chứng nhận
3 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN
Lv1. Chào mừng
26 XP 1 Huy hiệu 0 Chứng nhận
4 HÀ NHẬT HUY
Lv1. Chào mừng
20 XP 1 Huy hiệu 0 Chứng nhận
5 LÊ MỸ DIỆU
Lv1. Chào mừng
15 XP 3 Huy hiệu 0 Chứng nhận
6 Administrator
Lv1. Chào mừng
7 XP 5 Huy hiệu 0 Chứng nhận