2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Thứ hạng

THÁI KIẾT MINH

Lv1. Chào mừng
+ 20 XP
Thứ hạng

ĐẶNG THỊ TÚ UYÊN

Lv4. Hoàn thành
Thứ hạng

NGÔ KIM THUẬN

Lv2. Học viên
1 THÁI KIẾT MINH
Lv1. Chào mừng
+ 20 XP tuần này 95 XP 3 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 ĐẶNG THỊ TÚ UYÊN
Lv4. Hoàn thành
933 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 NGÔ KIM THUẬN
Lv2. Học viên
162 XP 4 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 TÔ THỊ CHI MAI
Lv2. Học viên
158 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 LƯƠNG LỆ LINH
Lv1. Chào mừng
86 XP 11 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 NGÔ MINH TRÍ
Lv1. Chào mừng
32 XP 6 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN
Lv1. Chào mừng
26 XP 1 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 HÀ NHẬT HUY
Lv1. Chào mừng
20 XP 1 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 LÊ MỸ DIỆU
Lv1. Chào mừng
15 XP 3 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 CHUNG KIM NGỌC
Lv1. Chào mừng
10 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 Administrator
Lv1. Chào mừng
7 XP 5 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 ĐẶNG MINH HẢI
Lv1. Chào mừng
4 XP 1 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 PHAN THỊ BẠCH YẾN
Lv1. Chào mừng
3 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận