HNO002_Tuấn Nguyên (NT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn

Huy chương

Ngoài việc có được danh tiếng nhờ câu hỏi và câu trả lời, bạn còn nhận được huy hiệu vì đã giúp ích cho cộng đồng.
Huy hiệu xuất hiện ở trang hồ sơ và các bài đăng của bạn.

Khai sáng
Khai sáng

Câu trả lời được chấp nhận với 3 phiếu hoặc hơn

2 người dùng được thưởng