2022-09.15_BG SỈ CỘT 3
Email: infohochiminh@nambac.vn

Our Job Offers

Join us and help disrupt the enterprise market!

Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.

Contact us for job opportunities.

Về chúng tôi

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.